ADHD

De definitie van ADHD volgens de DSM-5: ADHD wordt tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen gerekend en verwijst naar een hardnekkig patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat het dagelijkse functioneren of de ontwikkeling in significante mate belemmert.

Vrij algemeen bestaan er 3 typen ADHD:
ADHD-I, vroeger ook wel ADD-type genoemd. Hierbij staat een aandachtstekort het meest op de voorgrond;
ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier staan ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit op de voorgrond;
ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor.

Uit een onderzoek in 2010 bleek dat kinderen met ADHD een genetische afwijking hebben. Hierop kwam veel ophef, omdat het leek alsof je er niets aan kunt doen, want genen heb je nu eenmaal en veel mensen denken dat deze onveranderlijk zijn.
Je wordt geboren met de aanleg van ADHD (net zoals bij alle andere aandoeningen) maar niet geboren met ADHD.
Het is maar net hoe het tot uiting komt en op welke momenten in jouw leven.
Je kunt dus zeker iets aan de kwaliteit van leven met ADHD doen.

Neem contact met mij op als je meer informatie wilt of als je wilt weten wat ik voor jou kan betekenen.